Ваше питання або заявка:
  • Передпосівний обробіток ґрунту під озимі та технічні культури

Передпосівний обробіток ґрунту під озимі та технічні культури

Система обробітку ґрунту – сукупність окремих заходів обробітку ґрунту в порядку їх виконання для знищення бур’янів, створення сприятливих умов для вирощування культурних рослин. Розрізняють системи обробітку ґрунту під озимі та ярі культури. Система обробітку ґрунту під ярі культури в свою чергу поділяється на систему зяблевого, весняного допосівного та післяпосівного обробітків.

Істотні резерви економії коштів пов'язані зі способами підготовки ґрунту під озимі культури. Багаторічні дослідження і практика свідчать про те, що найбільш повно біології озимої пшениці відповідає неглибоке 6-12 см розпушування ґрунту після всіх попередників.

Східагроальянс

У польових сівозмінах парове поле слід розміщати після соняшника, іноді після кукурудзи на зерно, суданської трави та ярих колосових. На підставі багаторічних досліджень, які виконані останніми 10-15 роками, вкрай обмеженому ресурсному забезпеченні землеробства, ґрунт під пар після соняшника доцільно не обробляти з осені. Ретельне вивчення цього питання показало, що густа мережа ґрунтових тріщин після збирання соняшника в поєднанні з хвилястим мікрорельєфом, сформованим в результаті підгортання соняшника, сприяють повній акумуляції осінньо-зимових та весняних опадів у кореневмісному шарі на таких полях.

При густоті стояння стебел соняшника 40-45 тис./га (після збирання врожаю комбайном) 70-80 % стебел залишається у вертикальному положенні і з кутом нахилу до 45°, інші стебла лежать. На таких посівах взимку сніг накопичується і рівномірно розподіляється на поверхні поля. Внаслідок цього ґрунт промерзає на меншу глибину, ніж після оранки, а навесні тут краще поглинаються талі води.

Весняно-літній догляд за незораними з осені паровими полями починають з дискування ґрунту після масової появи сходів падалиці соняшника та ярих бур'янів. Практика показала, що стебла соняшника при весняній обробці легко подрібнюються. Першу культивацію проводять на глибину 10-12 см важкими протиерозійними культиваторами, дуже важливо не поспішати, але і не запізнюватися з початком весняно-літнього обробітку ґрунту пару. Несвоєчасний обробіток приводить до переростання бур'янів, падалиці соняшника, що призводить до значних, іноді непоправних, втрат ґрунтової вологи. При цьому для підрізання перерослих бур'янів і падалиці вимушено проводиться глибока культивація, а в гіршому випадку і переорювання.

Навесні і в першій половині літа культивації із догляду за паром проводять на глибину 10-12 см і 8-10 см. Починаючи з 15-20 липня глибина культивації пара повинна бути не більше 5-7 см. Для боротьби зі злісними коренепаростковими бур'янами (осот польовий, березка польова, осот жовтий, мульгедіум татарський), при їх щільності  3-5 шт./м2 і більше, глибина першої ранньовесняної культивації збільшується до 12-14 см і проводиться важкими культиваторами ХТО-10, КРГ-3, 6, КПЕ-3 , 8, СТС-10-1 тощо.

З метою запобігання весняно-літнього зливового стоку на схилах у паровому полі доцільно застосовувати в період найбільш вірогідного випадання злив (у третій декаді травня, червні) проводять щілювання ґрунту ЩП-3-70 з прикочуючим коточком на глибину 40-45 см у напрямку майже за горизонталями.

У період догляду за парами з метою ефективної боротьби з багаторічними бур'янами і падалицею соняшника можна застосовувати гербіцид раундап 36 % в. р. Проникаючи в рослину, він знищує не тільки надземну масу вегетуючих бур'янів, а й кореневу систему багаторічників. Найбільш доцільно обробити гербіцидом парове поле при масовому відростанні розеток багаторічних бур'янів. Обмеження за температурними умовами  для цього гербіциду практично відсутні (від нічних заморозків до +35° С).

Обробіток парових полів можна проводити іншими гербіцидами – 2,4 Д - амідна сіль – 3-4 л/га; ефіри 2,4-Д – 3 л/га; реглон – 8-10 л/га; ураган – 3-4 л/га. Основоположна умова застосування гербіцидів у парових полях – обробка повинна проводитися не пізніше, ніж за 1-1,5 місяці до початку посіву озимої пшениці.

У другій половині літа, як правило, більш посушливої, парове поле слід обробляти на глибину не більше 5-7 см сегментними боронами, боронами з дротяною діагоналлю, буряковими культиваторами УСМК-5, 4 з бритвеними робочими органами. Парові культиватори КПС-4 на парах в другій половині літа доцільно застосовувати, приурочивши обробки ґрунту до випадання опадів, які проникають в ґрунт до зволоженої підошви. У посушливі роки передпосівну культивацію пара слід поєднувати з коткуванням ґрунту кільчастими котками для збереження вологи в посівному шарі ґрунту. Глибина передпосівної культивації не повинна перевищувати глибини загортання насіння – 5-6 см. У екстремально посушливих умовах при цьому слід застосовувати борони з навареними сегментами, бурякові культиватори УСМК-5, 4 або ж посів проводити без передпосівної обробки ґрунту.

Після зайнятого пару обробіток ґрунту здійснюють у єдиному потоці з їх збиранням. Із звільненням поля ґрунт обробляють важкими дисковими боронами БДТ-7, БДВ-6,5,  лущильниками ЛДГ-10, ЛДГ-15, ЛДГ-20, БД-10 в один-два сліди. Потім відразу ж ґрунт розпушують важкими культиваторами КРГ-3, 6, КПЕ-3, 8, КТС-10 або плоскорізними знаряддями – КПШ-5, ОПТ-3-5 на глибину не більше 10-12 см в агрегаті, кільчастими котками, або голчастою бороною БІГ-3. Висока якість підготовки грунту за один прохід забезпечують комбіновані ґрунтообробні агрегати АКП-2, 5, АКП-5, АКР-3, 6, АКШ-3, 6 тощо. Подальший догляд за полем проводиться за типом парового поля, у міру відростання бур'янів.

При обробітку ґрунту після багаторічних трав її спушують на глибину 12-14 см безвідвальними знаряддями з подальшим негайним доведенням поверхні поля до стану готовності до сівби. Дуже важливо домогтися надійного підрізання кореневої шийки багаторічних трав. Оранку пласта багаторічних трав під озимі застосовують при достатньому зволоженні орного шару. Зоране поле негайно доводиться до стану готовності до сівби. Наступний обробіток здійснюються за типом парового поля. Для суцільного знищення багаторічних бур'янів і рослин багаторічних трав при підготовці ґрунту під озимі можна використовувати також гербіцид раундап – 6 л/га. Потім провести обробіток ґрунту на глибину 8-10 см дисковими знаряддями типу БДТ-7 з наступною культивацією.

Після гороху на зерно застосовують тільки дрібне розпушування ґрунту. Обробіток здійснюють у міру обмолоту валків гороху дисковими знаряддями ЛДГ-5-10-15-20, БД-10.

За умов відсутності падалиці сільськогосподарських культур і бур'янів слід застосовувати посів озимих зернових культур в необробленій ґрунт спеціальними сівалками для прямого посіву.

Технічні культури (соняшник). Основний обробіток ґрунту восени залежить від попередника, стану забур’яненості і видового складу бур'янів. При розміщенні соняшника після озимих і ярих зернових та наявності однорічних бур'янів необхідно проводити лущення стерні відразу ж після збирання попередника на глибину 6-8 см дисковими лущильниками. Потім після проростання насіння бур’янів (через 2-3 тижні) виконують оранку плугами в агрегаті з кільчастими котками або важкими боронами на глибину 25-27 см.

При використанні в господарствах безполицевого обробітку лущення стерні проводять агрегатами для мілкого обробітку (КПШ тощо) на глибину 6-8 см, а оранку замінюють глибоким пушенням на глибину 27-30 см плоскорізами-глибокорозрихлювачами або знаряддями чизельного типу.

Глибоке пушення сприяє руйнуванню підплужної підошви, поліпшенню аерації ґрунту, кращому накопиченню вологи в осінньо-зимовий період.

Знищити багаторічні коренепаросткові бур'яни можна проведенням дво- або триразових різноглибинних обробіток плоскорізними знаряддями (перший на глибину 6-8 см, подальші на 10-14 см) і потім зорати або зробити глибоке безполицеве пушення на глибину 25-27 см наприкінці оптимальних термінів.

Надійнішим в знищенні багаторічних бур'янів в системі основного обробітку ґрунту є інтегрований спосіб, який включає – лущення стерні, внесення гербіцидів, глибоке пушення. Лущення стерні, яке проводять услід за збиранням попередника, сприяє відростанню розеток бур'янів. При появі максимальної кількості їх з 5-6 листками поле обприскують гербіцидом Раундап або його аналогами в дозі 2-4 л/га. Через 2 тижні проводять оранку або глибоке пушення.

Ріллю з осені необхідно вирівняти, що важливо для проведення мінімальної кількості весняних допосівних обробітків. Допосівний обробіток ґрунту повинен бути мінімальним. При цьому виключаються ранньовесняне боронування і культивація. Це забезпечує зменшення втрати вологи, прискорення прогрівання і збереження оптимального стану верхнього шару ґрунту і хороший контакт насіння бур’янів з ґрунтом. У зв'язку з цим раніше і дружніше проростає насіння бур'янів, які знищуються передпосівною культивацією.

26.10.2016

Про нашу компанію