Ваше питання або заявка:

Вимивання азоту із ґрунту

Азот вважається критичним елементом для росту рослин. Однією із найважливіших його функцій є надання рослинам зеленого забарвлення, адже Азот – основна складова хлорофілу. Цей елемент важливий для всіх культур, як сільськогосподарських, так і декоративних. Але для нього характерна ознака мобільності, і він дуже легко вимивається із ґрунту. Тому його запаси потрібно поповнювати, адже рослина негативно реагує на його нестачу. Забарвлення рослин змінюється від світло-зеленого до жовтого та навіть червоного, а плоди та листя набувають невеликого розміру, тому шо не мають змоги розвиватися.

 

Східагроальянс
Форми азоту
 
На сьогодні системи удобрення містить добрива, в яких азот знаходиться у різних формах:
 
  • Аміачна. Добре поглинається ґрунтом та рослиною навіть за низької температури. Така форма покращує розвиток кореневої системи, сприяє кращому кущенню та засвоєнню інших елементів. Під озиму пшеницю краще вносити рано навесні. Це найкраща форма для внесення перед посівом. До таких добрив відноситься селітра, сульфат амонію, нітрамофоска, аміачна вода та амофос.

  • Нітратна. Найкраще застосовувати при високих температурах. Вона якраз і не затримується у ґрунті і змивається далі у нижні шари. Навіть вченими доведено, що 3 мл опадів здатні промити добриво на 1 см. Така форма важлива для засвоєння калію, магнію та кальцію. Ідеальна форма для підживлення в період інтенсивного росту. Входить до складу різних видів селітри.

  • Нітратно-амічна. Це найуніверсальніша форма для передпосівного підживлення.

  • Амідна. В ґрунті спочатку розкладається до аміачної, а потім і до нітратної. В порівнянні із іншими формами, ця засвоюється рослинами гірше. Діє тільки за високих температур, тому вважається повільнодіючою. Зменшує акумуляцію в рослинному організмі нітратів. Найраще добриво – сечовина, тому що не вимивається в глибші шари.

    Вимивання азоту

    Взагалі, вимивання азоту явище негативне як для рослин та грунту, так і для навколишнього середовища. Нітрати потрапляють до ґрунтових вод – а це наш основний водний ресурс, тому нітрати потрапляють і до нашого організму. На жаль, цю проблему ми і створили, адже через постійний обробіток землі, внесення високих норм мінеральних добрив, меліорацією ми просто змінили структуру ґрунту та його біологічно-хімічний склад, тому й зменшилися його водоутримна властивість та щільність, а саме через це азот і не утримується в ґрунтовому покриві.

    Щоб якось змінити цю ситуацію на сам перед потрібно зменшувати норми внесення мінеральних добрив, а більше зосереджувати увагу на живлення рослин по вегетації новими хелатними мікродобривами. Дотримуватися правильної технології, слідкувати за правильною послідовністю культур у сівозміні. І з часом наша проблема буде набувати менших масштабів.

 
 
 

 

23.09.2016