Ваше питання або заявка:

Мікродобриво для озимої пшениці

Дуже часто фермери стикаються з проблемою низької врожайності (2-3 т/га) пшениці навіть за умови відмінного попередника, сприятливих погодних умов та при достатній кількості NPK. Причиною може бути нестача декількох грамів необхідного мікроелемента, який безпосередньо впливає на швидкість та якість засвоєння інших поживних речовин. Мікродобрива не можуть бути замінені іншими добривами.
 

 

Східагроальянс
Переваги використання мікродобрив

 

Основні переваги використання мікродобрив:
  • Підвищують урожайність та якість культури;
  • Сприяють інтенсифікації технологій;
  • Покращують імунітет та загальний стан культури;
  • Повністю закривають потребу в мікроелементах.
Ідеальне мікродобриво для озимини повинно містити наступні мікроелементи:
  • Марганець,
  • Мідь,
  • Цинк,
  • Залізо,
  • Бор,
  • Молібден.
Марганець позитивно впливає на накопичення цукру у рослині, а це відповідно покращує холодостійкість культури. Також нестача марганцю відчувається за умови внесення великої кількості мінеральних добрив та низької температури повітря. Найнижча кількість марганцю зафіксована на нейтральних та лужних ґрунтах, тому за таких умов бажано вносити мікродобриво у фазу 2-3 листків.
 
Мідь сприяє кращому засвоєнню азоту, відіграє ключову роль у формуванні генеративних органів рослини, а також значно покращує показники стійкості до хвороб та несприятливих зовнішніх факторів. При внесенні понад 100 кг/га азотних добрив під озиму пшеницю у неї безумовно буде відчуватися нестача міді (особливо в фазу кущення та колосіння), що в подальшому суттєво знижує інтенсивність набору вегетаційної маси.
 
Бор бере активну участь у нормалізації перебігу біологічних та хімічних процесів усередині рослини. Впливає на запилення рослини, розвиток кореневої системи, а також на формування насіння (виповненість). При нестачі бору в рослині порушується вуглеводний та білковий обмін.
 
Молібден прискорює процеси фотосинтезу за низьких температур та невисокій сонячній активності. Сприяє кращому засвоєнню фосфору, азоту та кальцію підвищуючи цим самим холодостійкість та посухостійкість.
 
Саме залізо забезпечує синтез хлорофілу, цим самим допомагає уникнути хлорозів, а також володіє фунгіцидними властивостями. Цей мікроелемент рослини використовують найбільше (близько 0.9 кг/га).
 
На сьогоднішній день в Україні є широкий перелік мікродобрив, які можуть задовольнити потребу озимої пшениці в мікроелементах. Наприклад, хелатне мікродобриво Наніт Power поєднує в собі ідеальну концентрацію комплексу NPK та мікроелементів у хелатній формі, що дозволяє забезпечити рослину усіма необхідними поживними речовинами. Оптимальним періодом внесення є сходи та кущення культури. Норма витрати мікродобрива невисока і становить 1л/га.
Купити мікродобрива можна в нашому інтернет-магазині.

 

 

25.09.2016

Про нашу компанію